مشددخوانی

(این صفحه جهت تعامل با مطالب کتاب «از هفت تا بی نهایت» طراحی شده است.)

یکی از تمریناتی که می‌تواند بُرد صدای ما را افزایش دهد، سرعت کلام ما را تنظیم نماید و حجم ریه‌مان را بیشتر کند، تمرین مشددخوانی است.

 

مشددخوانی

 

برای انجام این تمرین یک جمله دلخواه که متشکل از ۳ یا ۴ کلمه است را انتخاب می‌کنیم و روی تمام حروف آن تشدید می‌گذاریم.

سپس شروع به خواندن این جمله می‌کنیم و تمامی حروف را با تشدید (شدت و غلظت زیاد) ادا می‌نماییم.

برای درک بهتر این تمرین پیشنهاد می کنم ویدئوی زیر را مشاهده کنید: