دوره صوتی «اُکسیژن»

رازهایی که شنیدن آن برای داشتن زندگی شاد و آرام، همچون اُکسیژن حیاتی است

شاید بد نباشه بدونی اصلاً چه اتفاقی افتاد که سراغ تولید چنین محصول آموزشی آمدم. بعد از اینکه سر و کله ویروس کرونا در کشورمان پیدا شد،

عیدمان را که خراب کرد هیچ، به کلی از کسب و کارها آسیب جدی وارد کرد. از طرفی طولانی شدن قرنطینه برای خیلی ها از جمله خود من مثل سَم

بود؛ چرا که من و امثال من کسی نبودیم که لحظه ای آرام و قرار داشته باشیم و مدام بایستی در حرکت و تکاپو می بودیم. این بود که خانه نشینی

برای برخی از افراد زمینه ای شده بود برای افسردگی، ناامیدی، بی انگیزگی و … . این موضوع را بعد از دو سه مشاوره ای که به صورت تلفنی با برخی

از فراد داشتم متوجه شدم. در مشاوره ها سعی می کردم مواردی که بر اساس مطالعات و تجربیات به من کمک کرده بودند تا این شرایط تلخ را پشت

سر بگذارم را به مراجعه کنندگان هم آموزش دهم.

­

روزی ایده ای به ذهنم رسید و با خود فکر کردم که شاید انسان های بیشتری در سر تا سر کشور و حتی دنیا باشند که نیاز دارند این نکات به

گوششان برسد. این شد که تصمیم گرفتم این نکات را به صورت یک دوره صوتی مجزا تولید کنم به امید اینکه کمکی کرده باشم تا حالِ دل انسانهای

بیشتری خوب شود.