طنزپردازی در همه جا

 

این صفحه جهت تعامل با مطالب فصل طنزپردازی از کتاب «از هفت تا بی نهایت» طراحی شده است.

شاید معتقد باشید طنز تنها در ارتباطات دوستانه و غیر رسمی کاربرد دارد و در صحبت جدی نمی‌توان از آن استفاده کرد. برای اینکه متوجه شویم این باور کاملاً اشتباه است و می توانیم در هر موقعیتی از طنز استفاده کنیم، یک ویدئو کوتاه از صحبت‌های رئیس مجلس در یک مراسم رسمی برایتان آماده کرده‌ام تا ببینید که در هر موقعیت و در هر شرایطی می‌توان از طنز استفاده کرد: