محصول ویدئویی اصول متقاعدسازی هوشمندانه

(فیلم کامل کارگاه متقاعدسازی هوشمندانه)

راستش را بخواهید از چند سال پیش علاقه خیلی زیادی به مبحث متقاعدسازی داشتم. اما می ترسیدم وارد این حوزه بشوم. نگرانی ام هم

از این بابت بود که نکند شروع به تحقیق و پژوهش و تدریس در این حوزه بکنم اما بعد از صَرف کلی انرژی، در عمل نتوانم به خوبی از پس

متقاعد کردن دیگران بربیایم و دیگران بگویند: “تو چطور متقاعدسازی تدریس می کنی اما خودت نمی توانی کسی را متقاعد کنی؟!!!

 

گذشت و گذشت تا با مباحث هوش کلامی، هیپنوتیزم کلامی و بازاریابی عصبی آشنا شدم. وقتی به مطالعه و تدریس آنها پرداختم

احساس کردم بشدت بر روی روند متقاعد کردنم تاثیر مثبتی گذاشته است. راحت تر می توانستم دیگران را متقاعد کنم و کلامم اثرگزاری

بیشتری داشت (هیچ وقت ادعا نمی کنم می توانم همه کس را متقاعد کنم زیرا ادعایی پوچ و واهی است. این را بعدها زمانی که وارد

حوزه متقاعدسازی شدم، دریافتم. هر کسی هم چنین ادعایی کند، شیادی بیش نیست)

متقاعد سازی هوشمندانه

 

به سمت حوزه متقاعد سازی رفتم. حقیقتاً بیشتر به این دلیل بود که تکنیک های آن را یاد بگیرم و کمتر اسیر شیادان و تکنیک های

آنها بشوم. اما کم کم به مباحث آن علاقه مند شدم و دریافتم که می توان از این تکنیک ها در راستای منافع مثبت و انسانی استفاده

کرد. این شدم که تصمیم گرفتم رسماً کلاس های متقاعدسازی برگزار کنم و یافته هایم را با دیگران به اشتراک بگذارم.