چطور محترمانه حاضر جوابی کنم؟

 

وقتی اسم «حاضرجوابی» به میان می آید خیلی ها یاد پُررویی و گستاخی و بی ادبی می افتند.

یادم هست وقتی برای اولین بار پوستر تبلیغ کارگاه حاضر جوابی را در اینستاگرام منتشر کردم یکسری از دوستان آمدند و کامنت گذاشتند که:

«حاضر جوابی؟!!! آقا مردم همینجوریش پررو و بی ادب هستند؛ اونوقت تو می خواهی آموزششون هم بدی؟!!! ببین تو دیگه چقدر پررویی…»

­

اما واقعیت چیز دیگریست…

ما حاضر جوابی را یاد نمی گیریم که به کمک آن به دیگران حمله کنیم، ما حاضر جوابی را یاد نمی گیریم که وقیح شویم،

حاضرجوابی بی ادبی نیست، پررویی نیست، گستاخی نیست.

 

حاضر جوابی 2