اغراق یا مبالغه؛ پنجمین الگوی طنزپردازی 

 

این صفحه جهت تعامل با مطالب فصل طنزپردازی از کتاب «از هفت تا بی نهایت» طراحی شده است.

در این الگو از مبالغه استفاده می‌کنیم. همانطور که می دانید اغراق به معنای بزرگ نمایی و بیش از حد واقعی نمایش دادن یک موضوع است. این مبالغه می‌تواند در رابطه با موضوع مورد صحبت یا حاشیه‌های آن باشد.

در این الگو هدف ما صرفاً بیشتر نشان دادن یا بزرگتر نشان دادن یک موضوع نیست؛ بر اساس این قالب ما می توانیم چیزی را خیلی کمتر یا بی ارزش تر از حد واقعی خود نمایش بدهیم.

 

برای درک بهتر این الگو یک ویدئو برایتان در نظر گرفته‌ام که در ادامه می‌توانید آن را دانلود و مشاهده نمایید: